Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Priestorový405 SGWaAP
0.573Výkres488 SGWaAP
0.594Vizualizácia507 SGWaAP
0.606priestorová34317 SGWaAP
0.614Časový1101 SGWaAP
0.632priestorové16424 SGWaAP
0.645Posúdenie647 SGWaAP
0.647Modelovanie568 SGWaAP
0.657Členenie459 SGWaAP
0.663Konštrukcia436 SGWaAP
0.665Definovanie485 SGWaAP
0.666Konštrukčný470 SGWaAP
0.667Osnova412 SGWaAP
0.668Prvok2544 SGWaAP
0.669Horizontálny414 SGWaAP
0.669Funkčný754 SGWaAP
0.673priestorové_usporiadanie3541 SGWaAP
0.676Výpočtový822 SGWaAP
0.678Diagram402 SGWaAP
0.678Grafický1105 SGWaAP
0.685Súlad466 SGWaAP
0.688Stupeň2503 SGWaAP