Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Priemysel1627 SGWaAP
0.331Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.506Hospodárstvo905 SGWaAP
0.539Zamestnanosť1654 SGWaAP
0.552sektorový_operačný1055 SGWaAP
0.554Energetika1245 SGWaAP
0.565Konkurencieschopnosť1116 SGWaAP
0.573Stavebníctvo1080 SGWaAP
0.598Sektorový_operačný508 SGWaAP
0.612Výskum10640 SGWaAP
0.621Doprava8182 SGWaAP
0.624Strojárstvo556 SGWaAP
0.628Ekonomika6031 SGWaAP
0.640Automobilový488 SGWaAP
0.642Výroba2600 SGWaAP
0.645Zdravotníctvo615 SGWaAP
0.645Rozvoj2153 SGWaAP
0.646Obnoviteľný499 SGWaAP
0.648spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.650potravinárstvo14882 SGWaAP
0.659priemysel239902 SGWaAP
0.660Odpadový613 SGWaAP
0.662drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.665Ťažba567 SGWaAP
0.666Logistika986 SGWaAP