Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Priechod3115 SGWaAP
0.373Riečka2016 SGWaAP
0.375Hrochoť6325 SGWaAP
0.423Poniky6335 SGWaAP
0.448Podkonice4253 SGWaAP
0.460Voznica1087 SGWaAP
0.464Baláže2798 SGWaAP
0.465voznica1492 SGWaAP