Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Priebežný870 SGWaAP
0.549Monitorovanie840 SGWaAP
0.558Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.561Zhodnotenie965 SGWaAP
0.562priebežná21745 SGWaAP
0.601Hodnotenie4199 SGWaAP
0.604Vypracovanie1337 SGWaAP
0.624Meranie1593 SGWaAP
0.630Kontrola9555 SGWaAP
0.632Spracovanie2969 SGWaAP
0.632Harmonogram744 SGWaAP
0.633Vykonanie405 SGWaAP
0.633Posúdenie647 SGWaAP
0.644Informatívny481 SGWaAP
0.650Predbežný1039 SGWaAP
0.650Záverečný8650 SGWaAP
0.651Externý1904 SGWaAP
0.651Operatívny563 SGWaAP
0.651Individuálny2219 SGWaAP
0.653priebežné21295 SGWaAP
0.654Detailný786 SGWaAP
0.660Podrobný2778 SGWaAP
0.660Čiastkový886 SGWaAP