Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pribinova9031 SGWaAP
0.450Štefánikova24133 SGWaAP
0.455Štúrova23271 SGWaAP
0.482Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.488bajkalská5077 SGWaAP
0.491Gorký7308 SGWaAP
0.493Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.507Mostový1410 SGWaAP
0.510Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.511Svätoplukova5785 SGWaAP
0.513Kukučínova7939 SGWaAP
0.514Bajkalský4947 SGWaAP
0.517mlynská_niva3108 SGWaAP
0.520nám31444 SGWaAP
0.520mlynská4633 SGWaAP