Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prezentácia3972 SGWaAP
0.475prezentácia364081 SGWaAP
0.475Prednáška2755 SGWaAP
0.513Otvorenie3353 SGWaAP
0.525Predstavenie1882 SGWaAP
0.537Aktivita8904 SGWaAP
0.549Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.564Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.577Výstava5611 SGWaAP
0.580Prezentačný525 SGWaAP
0.584Školenie1726 SGWaAP
0.584Beseda1802 SGWaAP
0.587Propagácia798 SGWaAP
0.592Vernisáž1332 SGWaAP
0.597Exkurzia1019 SGWaAP
0.604Pozvánka2799 SGWaAP
0.606Tvorivý_dielňa2530 SGWaAP
0.607Téma4695 SGWaAP
0.609Workshop3101 SGWaAP
0.610Podujatie4223 SGWaAP
0.613Zhrnutie1262 SGWaAP
0.613Vzdelávací3842 SGWaAP
0.614Seminár3113 SGWaAP
0.615Skupinový1749 SGWaAP