Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prezídium6138 SGWaAP
0.096prezídium22710 SGWaAP
0.361Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.408Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.437revízna_komisia6173 SGWaAP
0.502členská_schôdza15028 SGWaAP
0.502Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.517Snem4156 SGWaAP
0.519Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.521Členský_schôdza723 SGWaAP
0.528výbor390776 SGWaAP
0.542valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.558predstavenstvo119991 SGWaAP
0.567Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.570Republikový2821 SGWaAP
0.576dozorná_rada46275 SGWaAP
0.584predseda1053539 SGWaAP
0.593predsedníctvo85983 SGWaAP
0.601generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.601Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.604tajomníčka9637 SGWaAP