Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.200predstavenstvo119991 SGWaAP
0.270Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.360dozorná_rada46275 SGWaAP
0.430Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.486predseda1053539 SGWaAP
0.490revízna_komisia6173 SGWaAP
0.495Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.502prezídium22710 SGWaAP
0.502Prezídium6138 SGWaAP
0.504generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.521valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.534Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.538mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.563podpredseda196986 SGWaAP
0.568veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.574Dozorný697 SGWaAP
0.586prokurista3856 SGWaAP
0.591generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.596členská_schôdza15028 SGWaAP
0.606Republikový2821 SGWaAP
0.607konateľ81507 SGWaAP
0.615štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.617Výkonný3592 SGWaAP