Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predstavenie1882 SGWaAP
0.525Prezentácia3972 SGWaAP
0.545Prednáška2755 SGWaAP
0.568predstavenie261273 SGWaAP
0.594Implementácia1215 SGWaAP
0.615Stretnutie5277 SGWaAP
0.618Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.618Workshop3101 SGWaAP
0.625Projekt5196 SGWaAP
0.635Zhrnutie1262 SGWaAP
0.636Téma4695 SGWaAP
0.640Vystúpenie1530 SGWaAP
0.642Stručný2401 SGWaAP
0.645Školenie1726 SGWaAP
0.646Program49711 SGWaAP
0.661Vzdelávací3842 SGWaAP
0.664Seminár3113 SGWaAP
0.666Tvorivý3791 SGWaAP
0.666Podujatie4223 SGWaAP
0.669Vernisáž1332 SGWaAP
0.672Výstava5611 SGWaAP
0.672Spolupráca1968 SGWaAP
0.673Otvorenie3353 SGWaAP
0.674Pripravovaný699 SGWaAP