Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.360Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.378Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.431SNR24474 SGWaAP
0.475Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.482povereník3853 SGWaAP
0.485ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.496ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.499povereníctvo4595 SGWaAP
0.516federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.539Povereníctvo2067 SGWaAP
0.557byro_ÚV587 SGWaAP
0.563KV_KSS642 SGWaAP
0.570FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.581MNV8461 SGWaAP
0.587OV_KSS1337 SGWaAP
0.617delimitačná423 SGWaAP
0.619Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP