Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.231ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.311ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.372byro_ÚV587 SGWaAP
0.378Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.391tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.449KSČ23660 SGWaAP
0.458Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.471zjazd_KSČ3117 SGWaAP
0.482KV_KSS642 SGWaAP
0.522KSS34967 SGWaAP
0.525Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.528byro1335 SGWaAP
0.530OV_KSS1337 SGWaAP
0.536Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.542Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.545politbyro3043 SGWaAP
0.548povereník3853 SGWaAP
0.550federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.559Antonín_Novotný1133 SGWaAP