Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.321predsedníctvo85983 SGWaAP
0.341prezídium22710 SGWaAP
0.346Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.357Snem4156 SGWaAP
0.361Prezídium6138 SGWaAP
0.438predseda1053539 SGWaAP
0.438Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.450výbor390776 SGWaAP
0.451revízna_komisia6173 SGWaAP
0.465valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.475zasadnutie250309 SGWaAP
0.491Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.494zasadanie51971 SGWaAP
0.495Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.497Republikový2821 SGWaAP
0.502plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.503podpredseda196986 SGWaAP
0.506členská_schôdza15028 SGWaAP
0.509mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.509politické_grémium1370 SGWaAP
0.512Členský_schôdza723 SGWaAP
0.519generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.532grémium7279 SGWaAP
0.536Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP