Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predsedníčka701 SGWaAP
0.390predsedníčka85591 SGWaAP
0.486Podpredseda1008 SGWaAP
0.504podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.524Predseda910 SGWaAP
0.543tajomníčka9637 SGWaAP
0.557Členka706 SGWaAP
0.578novozvolená2020 SGWaAP
0.579Ministerka702 SGWaAP
0.590generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.612Delegát510 SGWaAP
0.615prezidentka33376 SGWaAP
0.630nominantka2734 SGWaAP
0.641novovymenovaná422 SGWaAP
0.641Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.648predseda1053539 SGWaAP
0.651členka87693 SGWaAP
0.653Katarína_Tóthová2120 SGWaAP
0.653Prezídium6138 SGWaAP
0.657alena743 SGWaAP
0.658Vláda5805 SGWaAP
0.658generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.659Riaditeľka813 SGWaAP
0.660Opozičný1258 SGWaAP
0.661zapisovateľka5759 SGWaAP
0.663Predstaviteľ727 SGWaAP
0.667exministerka2781 SGWaAP
0.670šéfka46519 SGWaAP
0.670Poslanec7225 SGWaAP
0.673Jaroslava11496 SGWaAP
0.678Viceprezident517 SGWaAP
0.679Petríková4919 SGWaAP