Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predsedníčka701 SGWaAP
0.390predsedníčka85591 SGWaAP
0.486Podpredseda1008 SGWaAP
0.504podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.524Predseda910 SGWaAP
0.543tajomníčka9637 SGWaAP
0.557Členka706 SGWaAP
0.578novozvolená2020 SGWaAP
0.579Ministerka702 SGWaAP
0.590generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.612Delegát510 SGWaAP
0.615prezidentka33376 SGWaAP
0.630nominantka2734 SGWaAP
0.641novovymenovaná422 SGWaAP
0.641Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.648predseda1053539 SGWaAP
0.651členka87693 SGWaAP
0.653Katarína_Tóthová2120 SGWaAP
0.653Prezídium6138 SGWaAP