Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predseda910 SGWaAP
0.480predseda1053539 SGWaAP
0.511Podpredseda1008 SGWaAP
0.524Predsedníčka701 SGWaAP
0.568podpredseda196986 SGWaAP
0.578Delegát510 SGWaAP
0.580Tajomník404 SGWaAP
0.614expredseda1555 SGWaAP
0.615Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.630predsedníčka85591 SGWaAP
0.642Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.648Poslanec7225 SGWaAP
0.651Prezident14470 SGWaAP
0.654Dozorný697 SGWaAP
0.656Prezídium6138 SGWaAP
0.656revízna_komisia6173 SGWaAP
0.661podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.662tajomník66290 SGWaAP
0.665Viceprezident517 SGWaAP
0.667Predstaviteľ727 SGWaAP
0.669Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.671Člen935 SGWaAP
0.676tajomníčka9637 SGWaAP
0.681prezídium22710 SGWaAP
0.684Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.684predsedov559 SGWaAP
0.693Snem4156 SGWaAP
0.694predstavenstvo119991 SGWaAP
0.697Zástupca1251 SGWaAP
0.698Odvolací802 SGWaAP
0.699Starosta3992 SGWaAP
0.705Hovorca824 SGWaAP
0.709senát79130 SGWaAP
0.715generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.716Šéf1674 SGWaAP
0.717výbor390776 SGWaAP
0.717Riaditeľ3392 SGWaAP
0.718novozvolený15313 SGWaAP
0.720Uznesenie6035 SGWaAP