Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Predseda910 SGWaAP
0.480predseda1053539 SGWaAP
0.511Podpredseda1008 SGWaAP
0.524Predsedníčka701 SGWaAP
0.568podpredseda196986 SGWaAP
0.578Delegát510 SGWaAP
0.580Tajomník404 SGWaAP
0.614expredseda1555 SGWaAP
0.615Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.630predsedníčka85591 SGWaAP
0.642Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.648Poslanec7225 SGWaAP
0.651Prezident14470 SGWaAP
0.654Dozorný697 SGWaAP
0.656Prezídium6138 SGWaAP
0.656revízna_komisia6173 SGWaAP
0.661podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.662tajomník66290 SGWaAP
0.665Viceprezident517 SGWaAP
0.667Predstaviteľ727 SGWaAP
0.669Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.671Člen935 SGWaAP