Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prešporok11865 SGWaAP
0.355Pešť9953 SGWaAP
0.370Budín8780 SGWaAP
0.435prešporský3525 SGWaAP
0.460prešporská2109 SGWaAP
0.473Uhorsko90302 SGWaAP
0.543stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.556uhorský26642 SGWaAP
0.557uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.567Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.568uhorský_snem3548 SGWaAP
0.570uhorská25662 SGWaAP
0.573korunovačné1405 SGWaAP
0.582Uhorský_snem801 SGWaAP
0.583Viedeň209248 SGWaAP
0.583Ostrihom10102 SGWaAP