Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.214pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.329gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.350pravoslávna10215 SGWaAP
0.422katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.437metropolita12433 SGWaAP
0.440gréckokatolík7094 SGWaAP
0.444Pravoslávny960 SGWaAP
0.450evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.455cirkev670610 SGWaAP
0.462Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.463byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.465gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.468pravoslávie4171 SGWaAP
0.478rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.479pravoslávny20874 SGWaAP
0.484autokefálna426 SGWaAP
0.506Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.507Cirkev25402 SGWaAP
0.508moskovský_patriarchát841 SGWaAP
0.512augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.517eparchia6373 SGWaAP
0.519pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.519luteránska2949 SGWaAP