Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pravoslávny960 SGWaAP
0.369pravoslávna10215 SGWaAP
0.412Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.422gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.444Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.502Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.504pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.506gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.506pravoslávny20874 SGWaAP
0.519byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.525gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.529rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.541gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.556gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.560Ekumenický1885 SGWaAP
0.564rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.574Farnosť3154 SGWaAP
0.575gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.586gréckokatolík7094 SGWaAP
0.586prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.589pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP
0.590rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.592rímsko4772 SGWaAP