Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pražský_jar3653 SGWaAP
0.276obrodný_proces1904 SGWaAP
0.400zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.411okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.432Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.442nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.451komunistický_režim23926 SGWaAP
0.467Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.486vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.486sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.494perestrojka3683 SGWaAP
0.499komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.507protikomunistická1082 SGWaAP
0.508vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.508demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.512totalitný_režim13057 SGWaAP
0.520komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.528Dubček18916 SGWaAP
0.534šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.535KSČ23660 SGWaAP