Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pražský7844 SGWaAP
0.345pražský41253 SGWaAP
0.369pražská43866 SGWaAP
0.421brnianska3336 SGWaAP
0.445pražské19184 SGWaAP
0.491brniansky2925 SGWaAP
0.508viedenská26700 SGWaAP
0.510varšavská3470 SGWaAP
0.524Ostravský1077 SGWaAP
0.549Berlínsky2210 SGWaAP
0.551brnianske1888 SGWaAP
0.551Praha461633 SGWaAP
0.554Viedenský3718 SGWaAP
0.554staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.556Staromestský_námestie1131 SGWaAP
0.561olomoucká1215 SGWaAP
0.563viedenský22367 SGWaAP
0.568krakovská1688 SGWaAP
0.570Staromestský3732 SGWaAP
0.577Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.582Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.582Plzenský1174 SGWaAP
0.584Moravský7941 SGWaAP
0.586ostravská3877 SGWaAP
0.588Brno128963 SGWaAP
0.593berlínska6924 SGWaAP
0.597Olomouc30636 SGWaAP
0.600Holešovice1470 SGWaAP
0.603Varšavský2311 SGWaAP
0.604Bratislavský19801 SGWaAP
0.607varšavský2953 SGWaAP
0.608Londýnsky3845 SGWaAP
0.609drážďanská522 SGWaAP
0.610lipský1170 SGWaAP
0.613Palacký7346 SGWaAP
0.613Český76345 SGWaAP
0.614ostravský3201 SGWaAP
0.615plzenská2169 SGWaAP
0.615Karlovo1113 SGWaAP
0.619Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.622budapeštianska6218 SGWaAP
0.626bratislavská188230 SGWaAP