Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pražský7844 SGWaAP
0.345pražský41253 SGWaAP
0.369pražská43866 SGWaAP
0.421brnianska3336 SGWaAP
0.445pražské19184 SGWaAP
0.491brniansky2925 SGWaAP
0.508viedenská26700 SGWaAP
0.510varšavská3470 SGWaAP
0.524Ostravský1077 SGWaAP
0.549Berlínsky2210 SGWaAP
0.551brnianske1888 SGWaAP
0.551Praha461633 SGWaAP
0.554Viedenský3718 SGWaAP
0.554staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.556Staromestský_námestie1131 SGWaAP
0.561olomoucká1215 SGWaAP
0.563viedenský22367 SGWaAP
0.568krakovská1688 SGWaAP
0.570Staromestský3732 SGWaAP
0.577Hradec_Králové12030 SGWaAP