Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Próza798 SGWaAP
0.393próza93263 SGWaAP
0.411Poézia2045 SGWaAP
0.490poézia145669 SGWaAP
0.509Verš791 SGWaAP
0.534Antológia699 SGWaAP
0.562Básnický666 SGWaAP
0.583Literatúra3610 SGWaAP
0.584Básnik1643 SGWaAP
0.596Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.598ľúbostná_poézia1122 SGWaAP
0.602Buzássy2179 SGWaAP
0.604knižne_debutovať1146 SGWaAP
0.604Ilustrácia886 SGWaAP
0.606Báseň898 SGWaAP
0.614prozaické_dielo2273 SGWaAP
0.616román464 SGWaAP
0.621antológia12061 SGWaAP
0.621Čítanka550 SGWaAP
0.623poviedková4010 SGWaAP