Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Príspevok11435 SGWaAP
0.549príspevok791651 SGWaAP
0.609Abstrakt1677 SGWaAP
0.618Anotácia2550 SGWaAP
0.644Dotácia2220 SGWaAP
0.659abstrakt11418 SGWaAP
0.670Autor19312 SGWaAP
0.677Úvod2616 SGWaAP
0.681Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.681Problematika1944 SGWaAP
0.684Článok20284 SGWaAP
0.693Poskytovanie2110 SGWaAP
0.696Zborník1046 SGWaAP
0.701Diskusia11727 SGWaAP
0.702Prednáška2755 SGWaAP
0.705Komentár3799 SGWaAP
0.712Publikovaný826 SGWaAP
0.717Prínos744 SGWaAP
0.720Téma4695 SGWaAP
0.721Vývoj6627 SGWaAP
0.726Názov22988 SGWaAP
0.726zborník53213 SGWaAP
0.734Vplyv3061 SGWaAP
0.739Dopad652 SGWaAP