Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.215prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.473SNM16931 SGWaAP
0.486Múzeum36161 SGWaAP
0.487múzeum440457 SGWaAP
0.497Archeologický1046 SGWaAP
0.510archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.519etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.527Etnografický1007 SGWaAP
0.554Prírodovedecký402 SGWaAP
0.556východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.569Zoologický_záhrada814 SGWaAP
0.570národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.588ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.599Botanický_záhrada2477 SGWaAP
0.600Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.600tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.602vodárenské_múzeum774 SGWaAP
0.608vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.610vosková_figurína2941 SGWaAP
0.615paleontologická910 SGWaAP
0.616Múzeum_moderné2494 SGWaAP