Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.045prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.258Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.258univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.297PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.336UPJŠ18876 SGWaAP
0.361Lekársky_fakulta6481 SGWaAP
0.372Fakulta_elektrotechnika3274 SGWaAP
0.380fakulta_Univerzita4702 SGWaAP
0.387Stavebný_fakulta2098 SGWaAP
0.388Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP
0.389fakulta_UK7131 SGWaAP
0.394Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.399Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.401strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.403filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.404Elektrotechnický_fakulta1300 SGWaAP
0.408Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.427fakulta_UPJŠ1910 SGWaAP
0.428ústav_SAV19800 SGWaAP