Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Príroda1590 SGWaAP
0.552Krása6921 SGWaAP
0.614Pravek470 SGWaAP
0.620Ekológia858 SGWaAP
0.642Prírodný6258 SGWaAP
0.645Čaro1031 SGWaAP
0.649Poznávanie681 SGWaAP
0.650neživá_príroda2964 SGWaAP
0.654Výtvarný1519 SGWaAP
0.656Potulka1185 SGWaAP
0.661Fauna842 SGWaAP
0.669Umenie10218 SGWaAP
0.672Čarovný4195 SGWaAP
0.675Duša1651 SGWaAP
0.682Tvorivý3791 SGWaAP
0.682Prechádzka548 SGWaAP
0.686Včela644 SGWaAP
0.689Pozorovanie961 SGWaAP
0.689Putovanie1329 SGWaAP
0.690Liečivý1260 SGWaAP
0.691príroda741028 SGWaAP
0.693Rozprávkový2994 SGWaAP
0.693Biológia1311 SGWaAP
0.694Pestrý926 SGWaAP
0.697Umelecký5113 SGWaAP