Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Príbeh8951 SGWaAP
0.399príbeh990174 SGWaAP
0.575román251926 SGWaAP
0.583Dobrodružný1167 SGWaAP
0.590Rozprávka6303 SGWaAP
0.602Záhada1403 SGWaAP
0.605poviedkový2579 SGWaAP
0.607Nesmrteľný1138 SGWaAP
0.607story7399 SGWaAP
0.608Komédia1119 SGWaAP
0.608Animovaný1549 SGWaAP
0.610Tajomný3413 SGWaAP
0.615Spoveď857 SGWaAP
0.616Stratený8425 SGWaAP
0.618Pieseň9430 SGWaAP
0.622animovaná_rozprávka3114 SGWaAP
0.622Dráma2095 SGWaAP
0.623Básnik1643 SGWaAP
0.623Kliatba617 SGWaAP
0.624autobiografický_román1063 SGWaAP
0.625rozprávka259818 SGWaAP
0.633Film2957 SGWaAP
0.634Nezvestný800 SGWaAP
0.634Kniha34202 SGWaAP