Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Právny3667 SGWaAP
0.539právny302431 SGWaAP
0.609Článok20284 SGWaAP
0.643právna295331 SGWaAP
0.651Politický6217 SGWaAP
0.675Poskytovanie2110 SGWaAP
0.675Civilný1166 SGWaAP
0.676Poradenstvo1665 SGWaAP
0.676Postavenie1266 SGWaAP
0.677občianskoprávny4162 SGWaAP
0.681práv1180 SGWaAP
0.691Obchodný19596 SGWaAP
0.692Personálny2813 SGWaAP
0.694Legislatíva800 SGWaAP
0.697Ekonomický9029 SGWaAP
0.697Uplatňovanie402 SGWaAP
0.698Pôsobnosť483 SGWaAP
0.700Zrušenie1744 SGWaAP
0.700Vznik2489 SGWaAP
0.704Justičný931 SGWaAP
0.705Úvod2616 SGWaAP
0.705Inštitúcia857 SGWaAP
0.707Právnický1996 SGWaAP
0.708Verejný16401 SGWaAP