Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poznanie1525 SGWaAP
0.448poznanie236558 SGWaAP
0.541Myslenie582 SGWaAP
0.547Múdrosť2109 SGWaAP
0.571Bytie2036 SGWaAP
0.588Vedomie2926 SGWaAP
0.596sebapoznanie7859 SGWaAP
0.609Myseľ2733 SGWaAP
0.624sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.637Inteligencia791 SGWaAP
0.649Absolútno1206 SGWaAP
0.652Dokonalosť670 SGWaAP
0.652Pochopenie478 SGWaAP
0.660Duchovný4228 SGWaAP
0.660Stvorenie4683 SGWaAP
0.667Dobro7691 SGWaAP
0.668bytie77242 SGWaAP
0.671Pokora467 SGWaAP
0.676Tvorca2005 SGWaAP
0.681Tvorivosť487 SGWaAP
0.681Ľudstvo964 SGWaAP
0.685duchovnosť8561 SGWaAP
0.685sebapoznávanie2825 SGWaAP
0.686mystérium8855 SGWaAP
0.689Svetlo1010 SGWaAP