Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poznámka2711 SGWaAP
0.563Rozsah3756 SGWaAP
0.576Vysvetlivka681 SGWaAP
0.583poznámka281534 SGWaAP
0.586Obsah9729 SGWaAP
0.592Literatúra3610 SGWaAP
0.594Voliteľný1516 SGWaAP
0.596Textový1836 SGWaAP
0.600Dôležitý2376 SGWaAP
0.601Upozornenie5087 SGWaAP
0.601Názov22988 SGWaAP
0.608Údaj9605 SGWaAP
0.610Externý1904 SGWaAP
0.626Pokyn3286 SGWaAP
0.628Minimálny8479 SGWaAP
0.628Zhrnutie1262 SGWaAP
0.630Funkcia3459 SGWaAP
0.630Označenie3095 SGWaAP
0.632Položka2040 SGWaAP
0.634Text12472 SGWaAP
0.635Zobrazenie2622 SGWaAP
0.640Časť10925 SGWaAP
0.641Hodnota16029 SGWaAP
0.642Výstup3815 SGWaAP
0.643Úroveň3486 SGWaAP