Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Povstanie1386 SGWaAP
0.404národné_povstanie6605 SGWaAP
0.416povstanie74043 SGWaAP
0.425partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.446povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.488partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.489povstalecký5355 SGWaAP
0.490protifašistické1133 SGWaAP
0.491protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.492povstalecká8322 SGWaAP
0.506odbojová2564 SGWaAP
0.507východný_front5080 SGWaAP
0.508sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.510SNP95752 SGWaAP
0.519oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.524povstalecké3949 SGWaAP
0.538národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.538partizán43910 SGWaAP
0.544odboj22579 SGWaAP
0.545potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.546partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.550protifašistická1579 SGWaAP
0.558protifašistický1786 SGWaAP
0.559partizánsky9371 SGWaAP