Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Povodeň613 SGWaAP
0.484povodeň85562 SGWaAP
0.616Zemetrasenie554 SGWaAP
0.640ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.698snehová_kalamita3998 SGWaAP
0.713záplava60985 SGWaAP
0.723Krajina10838 SGWaAP
0.733Požiar1368 SGWaAP
0.734Havária606 SGWaAP
0.735zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.739cunami6514 SGWaAP
0.740Následok627 SGWaAP
0.743Hasič2040 SGWaAP
0.744Búrka1991 SGWaAP
0.751Katastrofa716 SGWaAP
0.753povodňová11619 SGWaAP
0.753tsunami6193 SGWaAP
0.754prívalový_dážď5479 SGWaAP
0.755Ohrozený469 SGWaAP
0.755živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.759živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.763prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.765veterná_smršť3550 SGWaAP