Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Povereníctvo2067 SGWaAP
0.097povereníctvo4595 SGWaAP
0.328povereník3853 SGWaAP
0.534Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.539Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.561ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.569komisariát1840 SGWaAP
0.587SSR15520 SGWaAP
0.591Odbor4760 SGWaAP
0.601SNR24474 SGWaAP
0.605federálne6546 SGWaAP
0.621OV_KSS1337 SGWaAP
0.622MNV8461 SGWaAP
0.625Ústredný12748 SGWaAP
0.625KV_KSS642 SGWaAP
0.635ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.643vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.645Ministerstvo4265 SGWaAP