Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Potenciál712 SGWaAP
0.526Obnoviteľný499 SGWaAP
0.578Prínos744 SGWaAP
0.583Rozvoj2153 SGWaAP
0.599Využitie3638 SGWaAP
0.609potenciál240017 SGWaAP
0.647Dynamika794 SGWaAP
0.653Príležitosť1356 SGWaAP
0.654Zlepšovanie412 SGWaAP
0.659Stanovenie505 SGWaAP
0.665Význam440 SGWaAP
0.684Analýza2643 SGWaAP
0.684Získavanie530 SGWaAP
0.685Budovanie692 SGWaAP
0.687Intenzita713 SGWaAP
0.688Vplyv3061 SGWaAP
0.689Dôležitosť494 SGWaAP
0.689Posilnenie482 SGWaAP
0.690Zámer2194 SGWaAP
0.692Vnímanie475 SGWaAP
0.694Dopad652 SGWaAP
0.694Priestorový405 SGWaAP
0.695Štrukturálny585 SGWaAP
0.697Biomasa1033 SGWaAP