Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Posudzovanie531 SGWaAP
0.444Posúdenie647 SGWaAP
0.580Zhodnotenie965 SGWaAP
0.586Zlepšovanie412 SGWaAP
0.591Hodnotenie4199 SGWaAP
0.595posudzovanie81841 SGWaAP
0.611Posudok495 SGWaAP
0.612Monitorovanie840 SGWaAP
0.612Stanovenie505 SGWaAP
0.624Klasifikácia1488 SGWaAP
0.630Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.633Zisťovanie418 SGWaAP
0.634posúdenie107538 SGWaAP
0.634Vykonávanie1028 SGWaAP
0.635Bezpečnosť6191 SGWaAP
0.645Legislatíva800 SGWaAP
0.645Certifikácia568 SGWaAP
0.646Vypracovanie1337 SGWaAP
0.650Realizácia1596 SGWaAP
0.655Uplatňovanie402 SGWaAP
0.658Dopad652 SGWaAP
0.663Kontrola9555 SGWaAP
0.664Špecifický1103 SGWaAP
0.667Rizikový749 SGWaAP