Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Postupimský609 SGWaAP
0.221postupimská723 SGWaAP
0.622Bruselský1057 SGWaAP
0.623Varšavský2311 SGWaAP
0.624Októbrový1243 SGWaAP
0.644Budapeštiansky832 SGWaAP
0.659Komenský39932 SGWaAP
0.664Mníchovský1428 SGWaAP
0.670mníchovská7366 SGWaAP
0.674varšavská3470 SGWaAP
0.674Krymský1043 SGWaAP
0.678povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.684mierová38527 SGWaAP
0.687helsinská1827 SGWaAP
0.692Helsinský1105 SGWaAP
0.695Belehradský763 SGWaAP