Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Posúdenie647 SGWaAP
0.444Posudzovanie531 SGWaAP
0.531Zhodnotenie965 SGWaAP
0.539Hodnotenie4199 SGWaAP
0.547Monitorovanie840 SGWaAP
0.549Stanovenie505 SGWaAP
0.561Zlepšovanie412 SGWaAP
0.564Definovanie485 SGWaAP
0.571Vypracovanie1337 SGWaAP
0.586Overenie729 SGWaAP
0.598Odôvodnenie827 SGWaAP
0.607Dokumentácia1291 SGWaAP
0.610Zistenie473 SGWaAP
0.612Identifikácia464 SGWaAP
0.614Zisťovanie418 SGWaAP
0.617Uplatňovanie402 SGWaAP
0.618Navrhovaný2343 SGWaAP
0.623Analýza2643 SGWaAP
0.626Špecifický1103 SGWaAP
0.633posúdenie107538 SGWaAP
0.633Priebežný870 SGWaAP
0.635Implementácia1215 SGWaAP
0.636Tabuľka9508 SGWaAP
0.637Klasifikácia1488 SGWaAP
0.640Modelovanie568 SGWaAP
0.640Merný951 SGWaAP
0.641Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.641Vykonanie405 SGWaAP
0.645Dodatočný468 SGWaAP
0.645Priestorový405 SGWaAP
0.645Nedostatočný777 SGWaAP
0.647Meranie1593 SGWaAP
0.647Kvalitatívny703 SGWaAP
0.650Predbežný1039 SGWaAP
0.650Operatívny563 SGWaAP
0.651Rizikový749 SGWaAP
0.652Vykonávanie1028 SGWaAP
0.654Diagram402 SGWaAP
0.655Následný702 SGWaAP
0.656Schválenie1898 SGWaAP