Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Posúdenie647 SGWaAP
0.444Posudzovanie531 SGWaAP
0.531Zhodnotenie965 SGWaAP
0.539Hodnotenie4199 SGWaAP
0.547Monitorovanie840 SGWaAP
0.549Stanovenie505 SGWaAP
0.561Zlepšovanie412 SGWaAP
0.564Definovanie485 SGWaAP
0.571Vypracovanie1337 SGWaAP
0.586Overenie729 SGWaAP
0.598Odôvodnenie827 SGWaAP
0.607Dokumentácia1291 SGWaAP
0.610Zistenie473 SGWaAP
0.612Identifikácia464 SGWaAP
0.614Zisťovanie418 SGWaAP
0.617Uplatňovanie402 SGWaAP
0.618Navrhovaný2343 SGWaAP
0.623Analýza2643 SGWaAP
0.626Špecifický1103 SGWaAP