Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Portugalsko79466 SGWaAP
0.141Španielsko207032 SGWaAP
0.203Taliansko310649 SGWaAP
0.229Belgicko87645 SGWaAP
0.247Luxembursko25876 SGWaAP
0.253Holandsko128655 SGWaAP
0.275Slovinsko80021 SGWaAP
0.281Litva46038 SGWaAP
0.298Írsko91483 SGWaAP
0.312Francúzsko376707 SGWaAP
0.314Grécko216454 SGWaAP
0.330Argentína52043 SGWaAP
0.332Lotyšsko43996 SGWaAP
0.332Bulharsko90408 SGWaAP
0.342Estónsko34538 SGWaAP
0.344Dánsko78320 SGWaAP
0.355Švédsko125486 SGWaAP
0.358Rumunsko116902 SGWaAP
0.369Brazília94977 SGWaAP
0.370Čile18997 SGWaAP
0.376Uruguaj10332 SGWaAP
0.392Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.399Fínsko90895 SGWaAP
0.404Albánsko25340 SGWaAP
0.406Nórsko86347 SGWaAP
0.409Chile12490 SGWaAP
0.415Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.420Malta35537 SGWaAP
0.425Kostarika9099 SGWaAP
0.428Nemecko603262 SGWaAP
0.430Cyprus56320 SGWaAP
0.435Chorvátsko136871 SGWaAP
0.436Alžírsko13945 SGWaAP
0.445Turecko161488 SGWaAP
0.447Andorra6032 SGWaAP
0.448Macedónsko27312 SGWaAP
0.450Island45693 SGWaAP
0.451Mexiko78990 SGWaAP
0.453Moldavsko17226 SGWaAP
0.458Tunisko20811 SGWaAP
0.470San_Maríno5624 SGWaAP
0.471Maroko23932 SGWaAP
0.473San_Marino2554 SGWaAP
0.475Kolumbia22960 SGWaAP
0.478Ekvádor10989 SGWaAP
0.478Senegal5734 SGWaAP
0.481Paraguaj9416 SGWaAP
0.481Honduras6275 SGWaAP