Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Portugalsko79466 SGWaAP
0.141Španielsko207032 SGWaAP
0.203Taliansko310649 SGWaAP
0.229Belgicko87645 SGWaAP
0.247Luxembursko25876 SGWaAP
0.253Holandsko128655 SGWaAP
0.275Slovinsko80021 SGWaAP
0.281Litva46038 SGWaAP
0.298Írsko91483 SGWaAP
0.312Francúzsko376707 SGWaAP
0.314Grécko216454 SGWaAP
0.330Argentína52043 SGWaAP
0.332Lotyšsko43996 SGWaAP
0.332Bulharsko90408 SGWaAP
0.342Estónsko34538 SGWaAP
0.344Dánsko78320 SGWaAP
0.355Švédsko125486 SGWaAP
0.358Rumunsko116902 SGWaAP
0.369Brazília94977 SGWaAP
0.370Čile18997 SGWaAP
0.376Uruguaj10332 SGWaAP
0.392Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.399Fínsko90895 SGWaAP
0.404Albánsko25340 SGWaAP
0.406Nórsko86347 SGWaAP