Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Portugalský1254 SGWaAP
0.399Holandský2747 SGWaAP
0.416Argentínsky936 SGWaAP
0.428portugalská12990 SGWaAP
0.457portugalský21769 SGWaAP
0.487Španielsky3045 SGWaAP
0.508Belgický1256 SGWaAP
0.522argentínska9958 SGWaAP
0.525Taliansky5899 SGWaAP
0.531portugalské4602 SGWaAP
0.533španielsky92070 SGWaAP
0.536Brazílsky1350 SGWaAP
0.539španielske20887 SGWaAP
0.542uruguajská607 SGWaAP
0.558Francúzsky3752 SGWaAP
0.558Rumunský1887 SGWaAP
0.573brazílska17571 SGWaAP
0.584čilská1408 SGWaAP
0.586holandská32786 SGWaAP
0.588José20646 SGWaAP
0.590González3052 SGWaAP
0.590Manuel12163 SGWaAP
0.593Írsky2022 SGWaAP
0.594José_Luis1460 SGWaAP
0.594pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.595uruguajský2249 SGWaAP
0.597Cyperský1309 SGWaAP
0.598Dánsky551 SGWaAP
0.604Albánsky877 SGWaAP
0.605čilský2237 SGWaAP
0.608španielska78147 SGWaAP
0.609maltská2373 SGWaAP
0.609argentínsky16338 SGWaAP
0.611čílska1760 SGWaAP
0.612argentínske2861 SGWaAP
0.612čílsky2751 SGWaAP
0.613lisabon496 SGWaAP
0.614katalánska6457 SGWaAP
0.615neapolský2974 SGWaAP