Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Porto16922 SGWaAP
0.324San32966 SGWaAP
0.360Valencia19442 SGWaAP
0.379Barcelona80974 SGWaAP
0.387Sevilla12630 SGWaAP
0.398Malaga3483 SGWaAP
0.402Santiago11657 SGWaAP
0.405Marseille12962 SGWaAP
0.411Lyon14857 SGWaAP
0.412Lisabon19129 SGWaAP
0.412malaga4592 SGWaAP
0.421San_Sebastian2378 SGWaAP