Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Portland7434 SGWaAP
0.165Denver10217 SGWaAP
0.240Minnesota19532 SGWaAP
0.254Houston14719 SGWaAP
0.258San_Antonio7719 SGWaAP
0.286Cleveland11185 SGWaAP
0.292Dallas26235 SGWaAP
0.297Philadelphia24565 SGWaAP
0.300Boston48801 SGWaAP
0.303Utah9957 SGWaAP
0.305New_Jersey24548 SGWaAP
0.306Atlanta29687 SGWaAP
0.335Oklahoma5079 SGWaAP
0.341Chicago60967 SGWaAP