Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poradný961 SGWaAP
0.348poradný10690 SGWaAP
0.480poradný_orgán11401 SGWaAP
0.481Výbor25031 SGWaAP
0.484výbor390776 SGWaAP
0.486poradná4465 SGWaAP
0.501podvýbor1519 SGWaAP
0.538koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.551Koordinačný1645 SGWaAP
0.560Stály7623 SGWaAP
0.578poradné926 SGWaAP
0.593Delegácia643 SGWaAP
0.594subkomisia3282 SGWaAP
0.599komitét1995 SGWaAP
0.611spolupredseda1499 SGWaAP
0.611Sekretariát2446 SGWaAP
0.618Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.618komisia854487 SGWaAP
0.623Ministerský556 SGWaAP
0.623expertná10116 SGWaAP
0.643Konzultačný587 SGWaAP
0.643Expertný447 SGWaAP