Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poprad303594 SGWaAP
0.268Kežmarok92871 SGWaAP
0.276Bardejov113057 SGWaAP
0.285Michalovce165562 SGWaAP
0.307stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.325liptovský_Mikuláš142214 SGWaAP
0.335Humenné166576 SGWaAP
0.355Sabinov44079 SGWaAP
0.358Prešov605005 SGWaAP
0.371Svit41723 SGWaAP
0.372spišská104044 SGWaAP
0.375Lipany26610 SGWaAP
0.381Košice1091186 SGWaAP
0.382Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.393Gelnica23184 SGWaAP
0.399Zvolen274542 SGWaAP
0.408Brezno100256 SGWaAP
0.410Žilina630771 SGWaAP
0.410Trebišov78388 SGWaAP
0.411Snina70764 SGWaAP
0.411Trenčín389372 SGWaAP
0.414Spišský_Belá5515 SGWaAP
0.416banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.422Krompachy22566 SGWaAP
0.423Prievidza217539 SGWaAP