Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poniky6335 SGWaAP
0.254Hrochoť6325 SGWaAP
0.255Ľubietová6926 SGWaAP
0.285Podkonice4253 SGWaAP
0.285Valaský6279 SGWaAP
0.290Riečka2016 SGWaAP
0.338Ľupča17806 SGWaAP
0.340valaská5676 SGWaAP
0.344Baláže2798 SGWaAP
0.359Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.362Šumiac6098 SGWaAP
0.363čierny_Balog12426 SGWaAP
0.376Bzovík4398 SGWaAP
0.377zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.384pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.388horný_Hámre1333 SGWaAP
0.394Polomka9427 SGWaAP
0.397Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.406Hriňová18682 SGWaAP
0.409Polhora7127 SGWaAP
0.410Voznica1087 SGWaAP
0.410Harmanec10332 SGWaAP
0.412Trubín2089 SGWaAP
0.412voznica1492 SGWaAP