Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Polomka9427 SGWaAP
0.249čierny_Balog12426 SGWaAP
0.270Valaský6279 SGWaAP
0.329Šumiac6098 SGWaAP
0.339Telgárt8361 SGWaAP
0.364Hriňová18682 SGWaAP
0.365pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.368Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.371Rimavica7788 SGWaAP
0.374Hrochoť6325 SGWaAP
0.375Kokava10371 SGWaAP
0.379Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.384valaská5676 SGWaAP
0.389Brezno100256 SGWaAP
0.389zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.394Poniky6335 SGWaAP
0.394detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.406Tisovec26055 SGWaAP