Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Politika1894 SGWaAP
0.593Priorita2836 SGWaAP
0.613Stratégia8565 SGWaAP
0.644politika862637 SGWaAP
0.645Politický6217 SGWaAP
0.654Legislatíva800 SGWaAP
0.664Zásada8357 SGWaAP
0.666Politik441 SGWaAP
0.666Spolupráca1968 SGWaAP
0.676Implementácia1215 SGWaAP
0.682Dokument1482 SGWaAP
0.685Analýza2643 SGWaAP
0.687Migrácia591 SGWaAP
0.688Bezpečnosť6191 SGWaAP
0.691Agenda2134 SGWaAP
0.692Uplatňovanie402 SGWaAP
0.692Inštitúcia857 SGWaAP
0.696Vízia1385 SGWaAP
0.697Vláda5805 SGWaAP
0.698Východisko1009 SGWaAP
0.699Strategický2625 SGWaAP
0.699Inštitucionálny636 SGWaAP
0.700Ekonomika6031 SGWaAP
0.701Kríza2801 SGWaAP
0.703Správa10348 SGWaAP