Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Politický6217 SGWaAP
0.560politická608959 SGWaAP
0.586Komunistický6267 SGWaAP
0.593Ekonomický9029 SGWaAP
0.595Demokracia2100 SGWaAP
0.607Náboženský2045 SGWaAP
0.614Parlamentný2331 SGWaAP
0.620polit1649 SGWaAP
0.633Socialistický2718 SGWaAP
0.634Kríza2801 SGWaAP
0.640politické122191 SGWaAP
0.640Inštitucionálny636 SGWaAP
0.643Inštitúcia857 SGWaAP
0.645Politika1894 SGWaAP
0.645Filozofický2042 SGWaAP
0.646politický357480 SGWaAP
0.650Volebný755 SGWaAP
0.650Občiansky13104 SGWaAP
0.651Právny3667 SGWaAP
0.654Náboženstvo1639 SGWaAP
0.662Školstvo2159 SGWaAP
0.664Historický15962 SGWaAP
0.668Filozofia1529 SGWaAP
0.670Nezávislý3603 SGWaAP
0.677politicko5398 SGWaAP
0.679demokratická111670 SGWaAP
0.679Vládny2855 SGWaAP
0.681Dejiny4638 SGWaAP
0.681Národ1530 SGWaAP
0.682Demokratický5791 SGWaAP
0.684Vznik2489 SGWaAP
0.685sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.686Korupcia634 SGWaAP
0.689Solidarita10642 SGWaAP
0.690Rodový1020 SGWaAP
0.690Komunista633 SGWaAP
0.691Hospodárstvo905 SGWaAP
0.691Sociálny2924 SGWaAP
0.695Štát12269 SGWaAP
0.697Kultúra10299 SGWaAP
0.698demokratické26181 SGWaAP
0.699Kontext880 SGWaAP
0.700Ekonomika6031 SGWaAP
0.701Médium3220 SGWaAP
0.701kresťansko3107 SGWaAP
0.702zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.702demokracia263683 SGWaAP
0.703Úvaha1230 SGWaAP